For mig er det kristne værdigrundlag vigtigt i min tilgang til livet. Næstekærlighed og Humanisme er forudsætningen for en positiv udvikling af det enkelte menneske, af samværet mellem mennesker og af samfundet i lokalt og globalt perspektiv.
Jeg har med “Min Engel” ønsket at symbolisere, at det guddommelige for mig er repræsenteret ved alle levende skabninger. Vi er hver især unikke og fantastiske med de styrker, evner, ar og skrammer som livet giver os på vor rejse, og tilsammen er vi  repræsentant for det guddommelige.
Korset udtrykker mødet mellem det himmelske og det jordiske – Den lodrette bjælke bliver symbolet på det himmelske, det guddommelige og evigheden; mens den vandrette bjælke symboliserer det jordiske, det menneskelige og det endelige.
Korset har jeg valgt at transformere til en mellemting mellem et kors og en engel – Englens opadgående bevægelse udtrykker ønsket om udviklingen mod en bedre verden.
Filt relieffet “Min Engel” symboliserer derfor det menneskelige, åndelige, mangfoldige, farvestrålende, fantastiske i hvert menneskes sjæl. Ingen kan undværes, alle har vi vores plads i at udtrykke det guddommelige.